H3279 – Yaala – יעלא Jaala, Jaalah

Strong’s ID:
H3279
Hebrew Word:
יעלא
Transliteration:
Yaala
Pronunciation:
yah-al-aw’
Usage Count:
2
Search:
Find “Yaala” in the Bible (Old Testament)

Strong’s Hebrew Lexicon

or י‎‎‎‎‎ע‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ל‎‎‎‎‎‎‎‎ה Yaalah yah-al-aw’; the same as or direct from ; Jaala or Jaalah, one of the Nethinim:—Jaala, Jaalah.