H851 – Esht@moa – אשׁתמע Eshtemoa, Eshtemoh

Strong’s ID:
H851
Hebrew Word:
אשׁתמע
Transliteration:
Esht@moa
Pronunciation:
esh-tem-o’-ah
Usage Count:
6
Search:
Find “Esht@moa” in the Bible (Old Testament)

Strong’s Hebrew Lexicon

or אשׁ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ת‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎מ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ו‎ע‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Esht@mowa esh-tem-o’-ah; or אשׁ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ת‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎מ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ה Esht@moh esh-tem-o’; from (in the sense of obedience); Eshtemoa or Eshtemoh, a place in Palestine:—Eshtemoa, Eshtemoh.